Education

Missie

  1. Bevorderen van de toegankelijkheid, uitmuntendheid, professionele ontwikkeling en vooruitgang van het onderwijs in de microbiologie.
  2. Aanmoedigen van studenten en opleiders in de microbiologie als groep.
  3. Het landelijk uitdragen van het belang van de microbiologie voor de samenleving met focus op basisonderwijs tot en met universitair onderwijs.

Activiteiten

Om de bekendheid van de microbiologie te bevorderen is de visie van de sectie dat kinderen al op jonge leeftijd op hun niveau in verwondering vertrouwd raken met de alledaagse aspecten van de microbiologie en dat die kennis daarna wordt uitgebouwd in de verschillende opleidingsniveau's.

De sectie heeft drie subgroepen samengesteld uit belangstellenden afkomstig uit de KNVM en het onderwijsveld rond de maatschappelijk relevante thema's Gezondheid, Voedsel en Milieu, waarbij de microbiologie een essentiële rol vervult. Binnen de subgroepen zijn alle niveau's van het onderwijsveld vertegenwoordigd (van VMBO t/m universitair) om de continuiteit van het leerproces te versterken. Een belangrijke activiteit van de subgroepen is het in kaart brengen van onderwijsmiddelen en methoden die in Nederland en internationaal gebruikt worden en tevens van de vele activiteiten waarmee aandacht voor de microbiologie wordt bevorderd. Alle informatie wordt breed toegankelijk gemaakt voor het onderwijsveld, maar ook voor andere belangstellenden via de website van de sectie. Hiermee wil de sectie de vele initiatieven in het veld op onderwijsgebied bundelen en een brede interactie bevorderen.

De sectie Onderwijs wil intensief samenwerken met de andere secties van de vereniging om toegang te hebben tot kennis op de verschillende terreinen van de microbiologie en nieuwe ontwikkelen in het veld te kunnen uitdragen. Op die wijze wil de sectie bijdragen om belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de verschillende velden van de microbiologie maatschappelijk bekendheid te geven.

Board Members

Dr. Girbe Buist (chair)
Dr. Mareike van Duijl (secretary)
Drs. Jolanda van Schie
Dr. Bas Zaat
Dr. Ir. Martine Reij
Dr. Nicole van den Braak​