BioSafety Booklet KNVM

Bibliographic details

Book title (Dutch version): Veilig werken met micro-organismen, parasieten, en cellen in laboratoria en andere werkruimten. 

(English translation of title: ‘Working safely with micro-organisms, parasites, and cells in laboratories and other working spaces’).

Boekje_V5_voorkant_NL


Editor: Drs. F. Bitter


ISBN number: 978-90-825105-39
Language: Dutch
Pages: 96

Current version:
5th edition (2021)

Previous versions:
4th edition  (2016)
3rd edition  (2008)
2nd edition (1998)
1st edition (1984)

Description (in Dutch)

Verantwoording: De KNVM beschouwt het als haar taak richtlijnen op te stellen voor het verantwoord werken met micro-organismen. Afhankelijk van de kennisontwikkeling, ontwikkelingen op het gebied van de regelge­ving en internationale ontwikkelingen wordt deze richtlijn van tijd tot tijd aangepast. Dit betekent dat men zich altijd moet informeren of de richtlij­nen nog actueel zijn door wet en regelgeving te checken. Deze uitgave is di­rect te bestellen bij de KNVM.

Price

The KNVM uses four different price classes (NL/UK version):

for members: € 21/26
for non-members: € 31/36
for bookshops: € 26/31
for courses: € 11/16 (minimum order size is 10)
Prices are including VAT, handling and mailing costs within the Netherlands.

The KNVM reserves the right to alter the pricing without prior notification.

Ordering

Orders can be placed via our webshop. Payments can be made using iDeal. Large orders (for use in courses) should be sent by email to:

KNVM Secretariaat
Royal Netherlands Society for Microbiology
Groenekanseweg 246 a
3737 AL Groenekan
Nederland

Phone: +31 346 21 37 36
Email: secretariaat@knvm.org

Contributors

F. Bitter
L. van den Berg
D. Bleijs
H. de Cock
J. van Doorn
H. van Driel
M. Koster  
​H. Wösten

Onderwijsmateriaal (in Dutch)

Iedereen die onderwijs of voorlichting geeft in de microbiologie kan het onderwijsmateriaal behorend bij het boekje ‘Veilig werken met micro-organismen, parasieten en cellen in laboratoria en andere werkruimtes’  gratis aanvragen. Dit onderwijsmateriaal bestaat uit samenvattende powerpoints slides en oefenvragen.

Vul hiervoor dit formulier in, dan ontvangt u het materiaal per email.