News archive

Publicatie Trendanalyse biotechnologie 2023 door GR en COGEM

Benutten kansen biotechnologie vraagt nú keuzes

Nederland is onvoldoende voorbereid op de snelle ontwikkelingen in de biotechnologie en laat kansen liggen om het economische en maatschappelijke potentieel ervan ten volle te benutten. Behalve grote kansen brengt biotechnologie ook risico’s mee voor mens en milieu. Daarom zou de overheid een integrale visie moeten ontwikkelen en regie moeten voeren. Dat schrijven COGEM en Gezondheidsraad in de Trendanalyse biotechnologie 2023 die zij vandaag aanbieden aan het kabinet. De ontwikkelingen in de biotechnologie gaan razendsnel. De beloften zijn groot: biotechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en van Europese en nationale doelstellingen op het terrein van een circulaire economie, gezondheid en verduurzaming van de voedselproductie. Zo kunnen met behulp van micro-organismen als bacteriën, schimmels en gisten producten gemaakt worden die nu uit de petrochemische industrie komen (brandstoffen, plastics) en kan gene-editing de veredeling versnellen van gewassen, zodat deze beter tegen hitte, droogte of zout kunnen en resistent zijn tegen ziekten. Daarnaast levert biotechnologie belangrijke bijdragen aan de volksgezondheid, bijvoorbeeld bij de bestrijding van infectieziekten (coronavaccins), de behandeling van kanker en het voorkomen of behandelen van erfelijke aandoeningen.

De technologische ontwikkelingen roepen echter ook juridische, maatschappelijke, ethische en economische vragen op. Zo moet de regelgeving ruimte bieden voor innovatie, terwijl ook de risico’s voor mens en milieu beperkt moeten worden. De opvattingen over wat wenselijk is en wat niet lopen uiteen, bijvoorbeeld als het gaat om aanpassing van menselijke embryo’s en dieren en genetische modificatie van gewassen. Dat vraagt op korte termijn om weloverwogen keuzes.

Op dit moment zijn de overheidsinspanningen versnipperd en de doelstellingen onduidelijk. Verantwoorde benutting van de kansen die de biotechnologie biedt, vraagt dringend om een langetermijnvisie en regie. COGEM en Gezondheidsraad roepen op tot een kabinetsbrede aanpak met betrokkenheid van wetenschappelijke instellingen, maatschappelijke partijen en bedrijfsleven.

De publicatie Trendanalyse biotechnologie. Tijd voor een integrale visie (nr. 2023/08) is te downloaden van www.cogem.net en www.gezondheidsraad.nl.