News archive

In memoriam: Marga Goris

Op vrijdag 17 februari is Marga Goris, onze dierbare collega en hoofd van het Expertise Centrum leptospirose na een kort ziekbed overleden. Zij werd slechts 60 jaar. Het verdrietige nieuws van haar overlijden kwam erg onverwacht. Marga was een betrokken collega die zich met grote bevlogenheid heeft ingezet voor de diagnostiek en bestrijding van leptospirose, zowel in Nederland als daarbuiten. Haar kennis en kunde worden zeer gemist maar uiteraard zal het Expertise Centrum, in de geest van Marga, met grote ambitie en betrokkenheid blijven voortbestaan.

Marga begon haar loopbaan als analist bij het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Vanaf 1989 werkte ze een aantal jaren voor Artsen zonder Grenzen in landen als Pakistan, Sudan, Ethiopië en Kenia. Geïnspireerd door deze ervaringen behaalde ze in 1993 een MSc in Applied Parasitology and Medical Entomology aan de Liverpool School of Tropical Medicine. Dit leidde in 1994 tot een uitdagende baan als analist bij het Nationaal Referentie laboratorium voor Leptospirose bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen, gehuisvest in het AMC IWO gebouw. Daar bouwde ze verder aan haar carrière, werd coördinerend research analist en gaf trainingen en cursussen aan vele (internationale) studenten, onderzoekers en artsen. Haar wetenschappelijke ambitie resulteerde in 2016 in de succesvolle verdediging van haar proefschrift, getiteld “Leptospirosis: epidemiology, clinical aspects and diagnosis”. Direct na haar promotie volgde Marga haar mentor Rudy Hartskeerl op als hoofd van het Nationaal Referentielaboratorium voor Leptospirose dat in hetzelfde jaar onderdeel werd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het AMC.

Als hoofd van het Referentielaboratorium, inmiddels hernoemd tot Expertise Centrum voor Leptospirose, onderhield Marga nauwe contacten met meer dan honderd laboratoria en collega’s in Nederland en ruim 70 andere landen wereldwijd, aan wie zij altijd laagdrempelig en ruimhartig ondersteuning en advies heeft gegeven. De vele berichten die na haar overlijden binnenstroomden uit dit (inter)nationale netwerk en het bestuur van de International Leptospirosis Society maakten duidelijk hoe zeer Marga gewaardeerd werd als persoon en hoeveel haar bijdrage aan kennis op haar vakgebied gemist zal worden. Binnen en buiten Nederland stond een hoge kwaliteit van de Leptospirose diagnostiek en het belang daarvan voor de patiënt voor haar altijd op de eerste plaats.

Marga heeft zich haar leven lang ingezet voor gezondheid en welzijn van de medemens. Sinds haar tijd bij Artsen zonder Grenzen is ze altijd nauw betrokken gebleven bij medische hulpprogramma’s in Afrika. Tijdens haar vakanties ondersteunde ze bijvoorbeeld actief de organisatie South Sudan Medical Relief en werkte ze mee aan het verlenen van medische zorg en diagnostische ondersteuning voor verscheidene tropische ziektes zoals Leishmania, Malaria en Leptospirose.

Marga was altijd open en vrolijk en ondersteunde ieder die met haar werkte. Wij hebben in de bijna drie decennia dat zij onze collega is geweest veel met elkaar meegemaakt. Zij was belangstellend en altijd in voor een gezellig praatje of samen genieten van lekker eten. Het voelt onwerkelijk dat zij er zo plotseling niet meer is. We gaan haar vreselijk missen.

Marga’s collega’s van het Expertise Centrum Leptospirose,
namens de Afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie

Het laboratorium is bereikbaar via lepto@amc.uva.nl en via de website van onze afdeling (Amsterdam UMC Locatie AMC - Medische Microbiologie & Infectiepreventie)