News archive

In memoriam Dr. Chris van der Drift (1941-2021)

Ons bereikte het droevige bericht dat onze zeer gewaardeerde oud-collega dr. Chris van der Drift is overleden. Chris werkte bijna 40 jaar bij de afdeling microbiologie van de Radboud Universiteit en ging in 2006 met pensioen als universitair hoofddocent. Hij was een 'old school' microbiële fysioloog met een zeer brede interesse van allantoïne en ureum stikstof-cyclus, methanogenese, chemotaxis tot aan de zwavel cyclus in zoetwatermoerassen. Hij was altijd op de hoogte van de nieuwste literatuur, geen triviale inspanning in pre-digitale publicatietijden. Na zijn promotie bij prof. Bloemendaal en een postdoc periode bij de Stadtmann’s in Bethesda USA, trad hij toe tot de net opgerichte afdeling microbiologie van de Radboud Universiteit in Nijmegen van prof. Vogels. Chris is lid geweest van bijna elke commissie op de faculteit en doceerde tijdens zijn carriere de meeste, zo niet alle microbiologiecursussen. Hij had een opgewekt humeur en een bijzonder soort humor, met af en toe een politiek niet-zo correcte plot. We hebben enorm geprofiteerd van zijn gedetailleerde biochemische kennis toen we begin jaren 2000 het eerste Anammox-genoom annoteerden. Chris was al geruime tijd ziek. Namens de huidige en vroegere afdelingsleden gaat ons medeleven uit naar zijn vrouw Lida, hun 3 kinderen en vele kleinkinderen.

Mike Jetten

Afdeling microbiologie
Radboud Universiteit