BAMA Symposium 2023

11e Bama Symposium – 5 april 2023


Het aantal ingeschreven studenten voor het BaMa symposium was dit jaar geweldig (109 deelnemers). De verdeling tussen HBO en universitaire studenten was bij benadering 1:2.  De studenten konden deelnemen aan de plenaire sessies van de KNVM voorjaarsvergadering met gerenommeerde sprekers en de uitreiking van de Leeuwenhoek Medaille 2023 aan Prof. Jillian F. Banfield van de universiteit van Californië. Tijdens de pauzes konden de stands van de organisaties op de beursvloer worden bezocht. Als organisatie hebben we echt genoten van het enthousiasme van de studenten want er was volop discussie over de gepresenteerde onderzoeken.

Nadat het BaMa-symposium werd geopend door de voorzitter presenteerden 47 enthousiaste studenten hun Bachelor- en Masterprojecten in een praatje of via een poster(pitch). Het programma was zeer gevarieerd, de microbiologie kwam in de volle breedte aan bod. Dit jaar werd voor de eerste keer de Mike Jetten award uitreiken voor beste Master thesis. De prijzen werden door Prof. Mike Jetten uitgereikt aan Catherine Toner-Bartelds (Universiteit Utrecht), Pleun Meurs (Radboud Universiteit), en Gerben de Zwaan (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). Tijdens de lunchbreak was er tijd om posters te bekijken, te discussiëren met studenten en te stemmen op de beste posters (top 3).

De posterprijs is in de wacht gesleept door Anouk Poppelaars (Fontys Hogeschool) die haar onderzoek heeft verricht op het Fontys lectoraat Applied Natural Sciences (Eindhoven) in samenwerking met Maastricht UMC, Sure Laboratories en het RIVM.

De 5-koppige jury had de taak om de winnaar aan te wijzen van het beste praatje. Alle presentaties waren van hoge kwaliteit. Kemal Koc (Hanzehogeschool) is met de presentatie van zijn bachelor-afstudeerproject bij het kenniscentrum EnTranCe (Centre of Expertise Energy) van de Hanzehogeschool als winnaar uit de bus gekomen.

Wij danken iedereen voor zijn/haar bijdrage aan het 11e BaMa-symposium en feliciteren de winnaars van zowel de beste thesis, presentatie als poster.

Wij hopen volgend jaar weer een mooi BaMa-symposium op te zetten waarbij we ook een award mogen uitreiken voor beste bachelorthesis. Tot ziens in Papendal!

BaMa_NL_23_PNG.png