BAMA Symposium 2014

BAMA Symposium 2014


The symposium was embedded in the yearly Spring Meeting of the KNVM and NVMM in the
Congrescentrum in Papendal. 

 

Het BAMA-symposium 2014 van en voor microbiologische bachelor- en masterstudenten in Nederland was wederom een groot succes. Dankzij de ondersteuning en inzet van de KNVM en NVVM kon het symposium dit keer plaatsvinden tijdens de Voorjaarsvergadering te Papendal. Hierdoor kon naast het BAMA eveneens de stimulerende sfeer geproefd worden van het belangrijkste Nederlandse wetenschappelijk congres op het gebied van de microbiologie. Studenten en hun begeleiders konden in de middag naar keuze deelnemen aan interessante sessies, nuttige informatie uitwisselen en contacten leggen. De honderden onderzoekers, internationale sprekers en de vele organisaties en bedrijven die aanwezig waren op de voorjaarsvergadering droegen zo tevens in belangrijke mate bij aan de interesse en motivatie van deze nieuwe (veelbelovende) generatie microbiologen.

Tijdens het BAMA-symposium werden in twee sessies twaalf enthousiaste presentaties met discussies en elf posters verzorgd door studenten van verschillende HBO- en universitaire microbiologische opleidingen. Gemiddeld waren er zo’n 130-150 deelnemers aanwezig bij de voordrachten en de postersessie. De reacties over opzet en organisatie waren zonder uitzondering zeer positief en lovend, waarbij het belang van en voor studenten telkens werd benadrukt. Het symposium voorziet duidelijk in een behoefte, hetgeen ook kan worden afgeleid uit de jaarlijks toenemende stroom belangstellenden en deelnemers. Hoogtepunt was weer de IGEM-presentatie, dit keer van Delftse studenten: leuk, stimulerend, motiverend, teamwork en goed te volgen met nog een praktische spin-off toe!

 

Programma

09.00 – 10.30u           Sessie 1: presentaties 1 t/m 5 (Chair : Bas Zaat, AMC Amsterdam)

10.30 – 11.00u                              Koffie, thee en posterpresentaties

11.30 – 12.30u           Sessie 2: presentaties 6 t/m 11 (Chair : Marie-Monique Immink, HS Utrecht)

 

Presentaties

Maroeska Burggraaf

 Phosphate stress and induction of the stringent response  cause upregulation of mycobacterial capsular polysaccharides

Wageningen University

   

Dani Heesterbeek

Molecular mechanisms of LukM/F'interaction with its G-protein coupled receptor CCR1

Master Infection and Immunity - Utrecht University
Universitair Medisch centrum Utrecht

   

Dior Beerens

A lipooligosaccharide Silencing RNA regulates Campylobacter jejuni pathogenicity

Erasmus MC
Avans University of Applied Sciences

   
 

Joyce Aarts

Using culturomics to isolate travellers-related antibiotic resistant bacteria from stool samples

Maastrich UMC+
Fontys University of Applied Sciences

   

Joep Kooijman

IGEM-presentation

Detection and killing of resistant S. aureus using antimicrobial peptides

TU Delft

   

Hatice Orhan

The generation of a highly effective model to study the convertases of the complement system

UMC Utrecht
Master Infection and Immunity - Utrecht University

   

Marieke Franssen

Chlamydial load in patients whom have naturally cleared Chlamydia trachomatis compared to non-cleared patients

Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen
Maastricht UMC+ en GGD Zuid Limburg

 

   

Denise Vodegel

Butyrate-producing bacteria related to intestinal diseases

Fontys en Maastricht UMC+

 

   

Mandy Kuijstermans

Reducing turn-around time in positive blood cultures

Avans Hogeschool
Universitair Ziekenhuis Antwerpen

   

Daan van Vliet

Enrichment and isolation of sulfate-reducing bacteria associated with methanotrophic archae

Wageningen University
Technologiestichting STW

   

Olaf Perdijk

The immunomodulatory effect of probiotic bacteria fractions

Wageningen University