BAMA Symposium 2018

7e Bama Symposium – 28 maart 2018

Net als in voorgaande jaren was het BAMA-symposium weer een groot succes. De 130 ingeschreven studenten konden eerst deelnemen aan de plenaire sessie van de KNVM voorjaarsvergadering met twee gerenommeerde sprekers uit de VS en Zwitserland en rondkijken bij de talrijke bedrijven en organisaties in de centrale hal.

Daarna werd het BAMA-symposium geopend en presenteerden 6 enthousiaste sprekers hun bachelor- en masterprojecten. Het programma was zeer gevarieerd, de microbiologie kwam in de volle breedte aan bod. Tijdens de lunch was er tijd om alvast de 24 posters te bekijken en met elkaar in gesprek te gaan. Na de pauze presenteerden nog eens 3 studenten hun projecten en vonden de poster-pitches plaats. Hierna vond de postersessie plaats, die werd afgesloten door het uitreiken van de posterprijzen.

De posterprijs van de jury ging naar Jara Salueña Martin van de Universiteit Utrecht, de publieksprijs naar Pieter Blom van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Een van de deelnemers vatte de dag treffend samen: ‘Ik vond het symposium een perfecte gelegenheid om in contact te komen met het werkveld en erg inspirerend voor eventuele latere projecten.’ (Studente Biologie & Medisch Laboratoriumonderwijs)

Wij hopen ook komend jaar weer een net zo inspirerend en succesvol symposium op te zetten!


De abstracts en het programma van het BAMA-symposium 2018 staan op de algemene website van de KNVM: https://www.knvm.org/events/annual-spring-meetings/spring-meeting-2018/scientific-programme 


BaMa_1.jpg
BaMa_2.jpg
BaMa_4.jpg
ProgrammaBama1_18.PNG
BaMa_5.jpg
BaMa_3.jpg
BaMa_6.jpg
ProgrammaBama2_18.PNG
BaMa_7.jpg
BaMa_8.jpg