Medisch Microbioloog/Arts Microbioloog

Medisch Microbioloog/Arts Microbioloog

   

De opleiding medische microbiologie duurt 5 jaar (gebaseerd op een volledige werkweek).

 

Aanmelden als aios

Aanmelden als aios verloopt via MijnRGS

Let op: met ingang van 1 juli 2014 is er meer mogelijk om de duur van de opleiding af te stemmen op de individuele aios. Op die datum treedt voor medisch specialisten in opleiding de nieuwe regelgeving voor individualisering van de opleidingsduur in werking. Voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal geneeskundigen in opleiding geldt de regeling vanaf 1 januari 2015. Deze regeling vervangt de vrijstellingsregeling.


Structuur opleiding

Structuur opleiding medische microbiologie

 

Inhoud opleiding

De opleiding is opgebouwd uit thema’s. De indeling van het specialisme in thema's vormt één van de uitgangspunten voor het opleidingsplan. De thema-indeling zorgt voor een structuur/ordening in de veelheid van beroepsactiviteiten of beroepssituaties die door de opleiding moet worden gedekt. De indeling in thema's sluit aan bij wat door de beroepsgroep als logisch wordt ervaren voor het specialisme.

Zie verder de site van KNMG.artsennet:

knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS-1/Opleiding-medische-microbiologie.htm

En op die site  voor een actuele lijst van opleidingsplaatsen: knmg.artsennet.nl/web/file