BAMA Symposium 2022

Beste studenten,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor het BaMa-symposium dat op 6 april 2022 speciaal georganiseerd wordt voor microbiologische bachelor- en masterstudenten (hbo en universitair; deelname voor studenten is gratis).

Loop je momenteel stage in het microbiologisch werkveld (bacteriologie, virologie, parasitologie, mycologie, serologie), dien dan je abstract in; of het nu gaat om (moleculair) diagnostisch onderzoek of fundamenteel onderzoek, nog in uitvoering of afgerond.

Het BaMa-symposium zal plaats vinden op 6 april 2020 van 9.00 – 15.30 uur tijdens de tweedaagse jaarlijkse voorjaarsvergadering van de KNVM en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie in het Congrescentrum Papendal. Van 9.00 tot 10.30 uur hebben jullie de gelegenheid om de plenaire sessie en keynote lectures van het voorjaarscongres bij te wonen, om 11.15 begint het programma van het BaMa-symposium.

Jullie krijgen hierbij de kans om het onderzoek dat jullie (gaan) doen binnen jullie opleiding mondeling of als poster te presenteren. Daarnaast kunnen jullie in postersessies door discussies een goed en gevarieerd beeld krijgen van de verschillende microbiologische onderzoeksmogelijkheden in Nederland en daarbuiten. Er kunnen op die manier vruchtbare ideeën worden uitgewisseld en nuttige contacten worden gelegd.

Alle deelnemende studenten kunnen op die dag rondom het BaMa-symposium de sfeer proeven van KNVM congres en in de ochtend de presentatie van de keynote speakers van de dag bijwonen.

De deadline voor het inleveren van de abstract is 21 februari en kan via deze link: https://congresscare.eventsair.com/PresentationPortal/Account/Login?ReturnUrl=%2FPresentationPortal%2Fscientific-spring-meeting-knvm-nvmm-2022%2Fabstract-submission

Mocht de abstractsubmissiemodule niet werken, dan kan je je abstract sturen naar duijl.van.m@hsleiden.nl

De deadline voor de BaMa is dus later dan op de website staat aangegeven.

De beste abstracts worden geselecteerd voor een mondelinge presentatie, de overige studenten mogen hun werk als poster presenteren. Vergeet niet je ook de registreren via https://congresscare.eventsair.com/scientific-spring-meeting-knvm-nvmm-2022/registration.

Deelname is natuurlijk ook mogelijk zonder dat je een abstract inlevert. Je kan je tot 5 april aanmelden voor deelname zonder presentatie.

NL_22_PNG.png
Flyer BAMA NL