BAMA Symposium 2022

Vorig jaar (2021) waren we genoodzaakt om BaMa online te laten plaatsvinden i.v.m. de Corona pandemie. Gelukkig hadden we dit jaar weer de mogelijkheid tot een fysieke meeting in Papendal.

De 60 ingeschreven studenten konden deelnemen aan de plenaire sessies van de KNVM voorjaarsvergadering met gerenommeerde sprekers en rondkijken bij bedrijven en organisaties op de beursvloer. Na 2 jaar zonder fysieke meetings was iedereen heel erg blij elkaar weer echt in de ogen te kunnen kijken en te genieten van het enthousiasme van de studenten.

Het BaMa-symposium werd geopend en 22 enthousiaste studenten presenteerden hun Bachelor- en Masterprojecten in een praatje of via een poster(pitch). Het programma was zeer gevarieerd, de microbiologie kwam in de volle breedte aan bod. Tijdens de lunchbreak was er tijd om posters te bekijken, te discussiëren met studenten en te stemmen op de beste posters (top 3). Na de lunch was ook ruimte gereserveerd voor een verhaal van het GEM team uit Groningen.

De posterprijs is in de wacht gesleept door Anouk Pieters (Fontys Hogeschool) met de poster ‘Antibacterial coatings on thermoplastic masks’, Zij heeft haar onderzoek verricht op het Fontys lectoraat Applied Natural Sciences (Eindhoven) in samenwerking met Orfit Industries (België). Zij won met maar liefst 22% van de stemmen.

De 4-koppige jury had de taak om de winnaar aan te wijzen van het beste praatje. Alles presentaties waren van hoge kwaliteit. Isaac Gorres (Radboud Universiteit) met zijn presentatie ‘Age is not just a number: The effect of filter media age on the performance of rapid sand filters in drinking water treatment’ is als winnaar uit de bus gekomen.

Wij danken iedereen voor zijn/haar bijdrage aan het 10e BaMa symposium en feliciteren de winnaars van zowel de beste presentatie als poster.

Wij hopen volgend jaar weer een mooi BaMa symposium op te zetten waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten in Papendal!


NL_22_PNG.png