Martijn Langereis

Dr. M.A. (Martijn) Langereis 

Projectleader Molecular Virology
Discovery & Technology Department
MSD Animal Health

martijn.langereis [at] merck.com

Keywords: Innate immunity, viral (vector) vaccines, nucleotide-based vaccines, antigen design


Martijn_klein.jpg