Rijksvaccinatieprogramma

Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen een aantal ernstige ziektes. De minister van VWS stelt vast welke vaccins deel uitmaken van het RVP, na advies van de Gezondheidsraad. Deze vaccins worden vervolgens aangeboden zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Deelname aan het RVP is vrijwillig. Het huidige RVP is als volgt samengesteld (Bron: RIVM):

Screen_Shot_2018-08-13_at_15.07.29.png

Uitgebreidere informatie over het programma en de ziekten waartegen het programma beschermt is te vinden op de website van het RIVM. Degene die niet (volledig) gevaccineerd is via het RVP wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts voor eventueel aanvullende vaccinaties.