Rotavirus

Wat is een rotavirusinfectie?

Een rotavirusinfectie is een besmettelijke ziekte, waarbij een ontsteking van de maag en de darm optreedt. Vrijwel ieder kind maakt voor het vijfde levensjaar een rotavirusinfectie door.
Rotavirusinfecties komen regelmatig voor in Nederland.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van rotavirus?

Ziekteverschijnselen zijn koorts, misselijkheid, overgeven en waterdunne diarree. De verschijnselen duren 4 tot 6 dagen. Na besmetting treden niet altijd ziekteverschijnselen op. De eerste keer dat iemand besmet raakt, zijn er meestal wel klachten. Na besmetting duurt het ongeveer 2 dagen voordat ziekteverschijnselen optreden. In uitzonderingsgevallen kan als gevolg van uitdrogingsverschijnselen ziekenhuisopname nodig zijn. Mensen kunnen de ziekte meerdere keren krijgen, maar de ziekte verloopt dan minder ernstig.

Hoe kun je rotavirus krijgen en hoe kun je anderen besmetten?

Het virus zit in de ontlasting van iemand die besmet is. Men kan door het toiletgebruik het virus aan de handen krijgen. Het virus kan terechtkomen op speelgoed en andere voorwerpen die besmette personen aanraken. Door handcontact met besmette personen en via besmette voorwerpen kan het virus aan de handen en daarna in de mond terechtkomen. Zo kan besmetting optreden. De ziekte is heel besmettelijk, vanaf het moment dat er ziekteverschijnselen zijn. De besmettelijkheid duurt 1 tot soms 3 weken na het ontstaan van de klachten.

Wie kan rotavirus krijgen en wie loopt extra risico?

Vooral kinderen en ouderen lopen meer risico op een infectie. Kinderen op een kinderdagverblijf lopen meer risico om daar in aanraking te komen met het virus. Vooral kinderen tussen de 6 en 24 maanden oud zijn erg kwetsbaar voor het rotavirus. In 2012 werden 257.554 ziektegevallen geregistreerd. Van deze personen zijn 40 overleden door de infectie.

Alle informatie via RIVM:

Vaccinatiemogelijkheden:

In Nederland zijn twee vaccins, Rotarix® en RotaTeq® verkrijgbaar. In juli 2018 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten het advies van de Gezondheidsraad op te volgen en rotavirusvaccinatie kosteloos aan te bieden aan kinderen met een risicofactor binnen het Rijksvaccinatieprogramma. Het streven is om in het voorjaar van 2019 te starten met vaccineren. Over twee jaar zal de staatssecretaris evalueren en verkennen of het zinvol is over te gaan op algehele vaccinatie via het Rijksvaccinatieprogramma.​


Doseringsschema


Vaccin
Dosis
LeeftijdMinimale interval
Rotarix®
2 orale doses (1ml/dosis)
Eerste dosis na 6 weken; tweede dosis tussen 16 en 24 weken.4 weken
RotaTeq®
3 orale doses (2ml/dosis)
Eerste dosis vanaf de leeftijd van 6 weken en niet later dan 12 weken. Vaccinatiereeks van drie doses bij voorkeur vóór de leeftijd van 20-22 weken voltooien. Indien nodig kan de derde (laatste) dosis tot en met de leeftijd van 32 weken worden gegeven.4 weken

Informatie over het Rotarix vaccin

Bijsluiters:

Rotarix® (PDF)
Rotateq® (PDF)

De kosten voor een vaccinatie met Rotarix® bedragen €67,66 (prijspeil 2017). Kosten Rotateq® onbekend.

Wel of niet vaccineren?

Veel ziektegevallen en ziekenhuisopnamen van kinderen kunnen voorkomen worden door gebruik van het vaccin. In 13 Europese landen wordt er al gevaccineerd, waaronder België, Luxemburg, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (bron: ECDC).

Op 27 september heeft de Gezondheidsraad advies uitgebracht over rotavirusvaccinatie. De raad adviseert om in ieder geval kinderen met een risicofactor (prematuriteit, een laag geboortegewicht of een aangeboren afwijking) te vaccineren tegen rotavirus. De raad staat ook positief tegenover het aanbieden van vaccinatie tegen rotavirus aan alle kinderen via het Rijksvaccinatieprogramma omdat, ondanks de relatief hoge kosten, vaccinatie van alle kinderen de ziektelast door rotavirus het best terugdringt. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet nog beslissen over de opvolging van de adviezen (bron: Gezondheidsraad).