Hepatitis A

Wat is hepatitis A?

Hepatitis A is een ziekte die u kunt krijgen door een virus. Door het hepatitis A-virus kunt u een ontsteking van de lever krijgen. Hepatitis A komt vooral voor in (sub)tropische landen en vormt een risico bij het reizen naar deze regio’s. Hepatitis A wordt ook wel besmettelijke geelzucht genoemd.

Wat zijn de klachten bij hepatitis A?

Soms hebben mensen met hepatitis A weinig of helemaal geen klachten. Vooral bij jonge kinderen is dat het geval. Volwassenen voelen zich meestal zieker dan kinderen.

De klachten bij hepatitis A zijn:

 • misselijk
 • erg moe
 • weinig zin in eten
 • koorts
 • een gevoel alsof u griep krijgt
 • geel worden van het oogwit en de huid
 • donkere urine
 • lichtgekleurde ontlasting (grijs-wit)
 • pijn boven in de buik aan de rechterkant

De klachten duren meestal een paar weken. Het kan ook langer duren tot wel 3 maanden. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2 tot 7 weken.

Hoe kunt u hepatitis A krijgen?

Hepatitis A is erg besmettelijk. Het virus zit in de ontlasting van iemand die besmet is.
U kunt besmet raken:

 • Door het eten van ongekookte (rauwe) en besmette groenten of fruit, garnalen, schaal- of schelpdieren, zoals mosselen.
 • Via ontlasting, besmette toiletbril, spoelknop, kraan, deurkruk en lichtknop van het toilet. Hierdoor kan het virus aan de handen komen en daarna in de mond terecht komen.
 • Via de handen kan het virus op servies, bestek en eten komen.
 • Door seksueel contact.

Mensen met hepatitis A kunnen anderen besmetten vanaf 1 week voordat de klachten beginnen tot 1 week daarna. Zelfs wanneer er geen klachten zijn, kan iemand met het hepatitis A-virus toch anderen besmetten.

Wie kan hepatitis A krijgen?

Iedereen die de ziekte nog niet heeft gehad kan besmet raken en ziek worden.
Mensen met een ziekte van de lever en ouderen, kunnen zieker worden van hepatitis A. Iemand die hepatitis A heeft gehad, krijgt de ziekte niet nog een keer.

Alle informatie (RIVM)

Vaccinatiemogelijkheden:

Er zijn in Nederland verschillende vaccins tegen hepatitis A op de markt. De verschillende hepatitis-A-vaccins zijn onderling uitwisselbaar.

Volwassenen en kinderen > 16 jaar: Avaxim® (> 16 jaar): primaire vaccinatie: een dosis van 160 E i.m. en bij voorkeur na 6–12 maanden nogmaals een dosis van 160 E. De tweede dosis kan echter tot 3 jaar na de eerste injectie worden gegeven. Havrix® (> 16 jaar): primaire vaccinatie: een dosis van 1440 E i.m. en na 6–12 maanden nogmaals een dosis van 1440 E. De tweede dosis kan echter op basis van ervaring bij volwassenen tot 5 jaar na de eerste immunisatie worden gegeven. Vaqta Adult® (> 18 jaar): primaire vaccinatie: een dosis van 50 E i.m. en na 6–12 maanden nogmaals een dosis van 50 E; bij HIV-geïnfecteerde volwassenen na 6 maanden de 2e dosis toedienen. Volwassenen en kinderen > 1 jaarKinderen: Havrix junior® (1–15 jaar): primaire vaccinatie: een dosis van 720 E i.m. en na 6–12 maanden nogmaals een dosis van 720 E. De tweede dosis kan echter op basis van ervaring bij volwassenen tot 5 jaar na de eerste immunisatie worden gegeven. Vaqta Junior® (1–17 jaar): primaire vaccinatie: een dosis van 25 E i.m. en na 6–18 maanden nogmaals een dosis van 25 E.

Bij blootstelling aan, of veel kans op besmetting met hepatitis A-virus kan het vaccin gelijktijdig met immunoglobulinen worden toegediend, echter op afzonderlijke injectieplaatsen.

De injectievloeistof i.m. toedienen

Er zijn ook gecombineerde vaccins tegen hepatitis A en hepatitis B geregistreerd. Het vaccin, Twinrix Adult® is voor personen van 16 jaar en ouder; Ambirix® voor personen van 1 tot en met 15 jaar.

Meer informatie en bijsluiters over:

Hepatitis A vaccins
Hepatitis A en B combinatievaccins   

Kosten vaccins (prijspijl 2017)

Havrix® Junior: €23,21 (incl. BTW, excl. aflevertarief)
Havrix Injvlst®: €34,82 (incl. BTW, excl. aflevertarief)
Avaxim®: €34,82 (incl. BTW, excl. aflevertarief)
Vaqta Junior® €23,21 (incl. BTW, excl. aflevertarief)
Vaqta Adult®: €34,82 (incl. BTW, excl. aflevertarief)
Twinrix Adult®: €39,86 (incl. BTW, excl. aflevertarief)
Ambirix®: €39,86 (incl. BTW, excl. aflevertarief)

De vaccins worden alleen onder bepaalde voorwaarden vergoed door de zorgverzekeraars.

Wel of niet vaccineren?

Bij bezoek aan de meeste (sub)tropische landen en een aantal landen in Oost-Europa en rond de Middellandse zee is vaccinatie aanbevolen. Dit kan via de kanalen voor reizigersvaccinatie. In veel gevallen vergoedt de ziektekostenverzekering de vaccinatie via een aanvullende verzekering. Personen met leveraandoeningen worden gevaccineerd via de basisverzekering. Vaccinatie tegen hepatitis A is niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma vanwege de onbalans tussen kosten en baten