Overige Vaccinaties

Naast de vaccins die zijn opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma zijn er nog andere vaccins op de markt. In de praktijk blijken deze vaccins echter nauwelijks gebruikt te worden. De Gezondheidsraad maakt zich hierover zorgen omdat op deze wijze gezondheidswinst blijft liggen door onvoldoende benutting van vaccins (zie Rapport ‘Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinatie’ , publicatienr. 2013/21). In dit rapport worden de volgende vaccins genoemd die nader bekeken zouden moeten worden:

Tabel.png

Op deze site is meer informatie te vinden over vaccins tegen 8 ziekten die (nog) niet vallen onder een programma. Deze vaccins zijn toegelaten door de autoriteiten in Europa en Nederland (EMA en CBG) voor de markt, omdat deze veilig en werkzaam zijn. Deze informatie is bedoeld om te helpen bij een beslissing om zich al of niet te laten vaccineren tegen deze ziekten. Dit zal dan via de huisarts en vooralsnog op eigen kosten moet gebeuren.

Vaccins tegen de onderstaande ziekten worden besproken:

  1. Waterpokken
  2. Gordelroos
  3. Pneumokokkenziekte
  4. Kinkhoest
  5. Rotavirus diarree
  6. Hepatitis A
  7. Meningokokkenziekte
  8. Griep buiten de doelgroepen