News archive

Nominaties Eijkman Medaille 2017

De Eijkman Medaille wordt uitgereikt aan onderzoekers die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van Tropische Geneeskunde, dit in de ruimste zin des woords. Een toekenning kan ook geschieden aan 2 nauw samenwerkende onderzoekers aan hetzelfde onderwerp. 

Het Eijkman Medaillefonds werd opgericht op 1 oktober 1923 ter huldiging van prof. dr. C. Eijkman, een van de grondleggers van de moderne voedingsleer, ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1929 werd de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde (mede) aan hem toegekend voor zijn verdiensten op het gebied van de vitamineleer (achtergrond informatie ‘de kip,en de onderzoeker’, zie onder). Later werd de Stichting het Eijkman Medaillefonds omgevormd tot een stichting die beoogt het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Tropische Geneeskunde te bevorderen, onder meer door het toekennen van de Eijkmanmedaille aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de tropische geneeskunde – in de ruimste zin van het woord.

De Stichting is gevestigd in het KIT (Royal Tropical Institute). Sinds de eerste uitreiking in 1927 hebben 51 mensen de medaille ontvangen.

Nominaties voor de Eijkman Medaille 2017 kunnen worden ingediend tot 15 april 2017

Meer informatie is beschikbaar via dit formulier of via http://www.kit.nl/kit/nl/organisatie/stichting-eijkman/

Het nominatieformulier kunt u hier downloaden.

Comments

Log in to read and post comments