Webinar COVID-19 Vaccine Research in the Netherlands

About this event

Category
Seminar
Organizer
Division 10 Board - VA - Vaccinology
Date and time
Oct 28, 2020 10:00 - 13:30
Location
Online

 

English version below


De COVID-19 pandemie kan slechts onder controle gebracht worden door middel van de opbouw van immuniteit in de bevolking, bij voorkeur door middel van veilige en effectieve vaccins. Wereldwijd zijn vele wetenschappers aan het werk om een vaccin tegen COVID-19 te ontwikkelen, waarbij een breed scala aan technologie platformen wordt toegepast. Deze vaccin platformen betreffen niet alleen de klassieke technologieën die reeds eerder tot goedgekeurde producten hebben geleid, maar ook nieuwe en innovatieve technologieën die zich nog verder zullen moeten bewijzen.

Ook in Nederland zijn vele onderzoeksgroepen in zowel academia als industrie, actief bezig met COVID-19 vaccinontwikkeling, waarvan we in dit webinar een overzicht willen geven. Vertegenwoordigers van de meeste van deze onderzoeksgroepen doen verslag van de wetenschappelijke basis van hun kandidaat vaccins, van de tot nu toe behaalde voortgang, en van de vooruitzichten.

Dit webinar wordt georganiseerd door de Sectie-Vaccins van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (KNVM), de wetenschappelijke vakorganisatie voor microbiologen in Nederland.

Namens de organisatie
Sectie-Vaccins KNVM,

Prof. dr. Han van den Bosch
Dr. Dimitri Diavatopoulos

 

Meer informatie over het programma en registratie is te vinden op de Radboudumc website: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/events/alle-events/10774-webinar-covid-19

 

 

Nederlandse versie hierboven
 
The COVID-19 pandemic can only be controlled by building up population immunity, preferably through safe and effective vaccines. Scientists around the globe are working on the development of a COVID-19 vaccine by applying a broad spectrum of technology platforms. These technology platforms not only include the classical approaches that have already led to approved products, but also more novel and innovative technologies that as yet remain further to be proven.

Also in The Netherlands, many academic and industry research groups are actively involved in COVID-19 vaccine development and this webinar aims to provide an overview. During the webinar, representatives of most of these research groups will report on the scientific background of their candidate vaccines, the current state of development, and the prospects.

This webinar is organized by the Vaccines-Section of the Royal Dutch Society for Microbiology (KNVM), the scientific organization for microbiologists in The Netherlands.
 
The organisers,
KNVM, Vaccines-Section
 
Prof. dr. Han van den Bosch
Dr. Dimitri Diavatopoulos

 

More info on the program and registration can be found on the Radboudumc website: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/events/alle-events/10774-webinar-covid-19