BiodiversityXL Live Airborne biodiversity

About this event

Category
Seminar
Date and time
Sep 16, 2021 15:00 - 15:30
Location
Online

16 september 15 uur: live uitzending van BiodiversityXL Live over Airborne biodiversity

Onze eerste BiodiversityXL Live na de zomerstop heeft een luchtig onderwerp: biodiversiteit in de lucht. Dr. Jan Dijksterhuis van het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute vertelt over het natuurlijke vouwen van schimmelsporen in de lucht en de voordelen die dat kan hebben voor hun verspreiding en langetermijnoverleving. Prof. Dr. Jan-Berend Stuut van het NIOZ, Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en de VU is als marien wetenschapper gespecialiseerd in woestijnstof. Stofdeeltjes uit de Sahara bevatten voedingsstoffen en metalen waarvan zowel het zeeleven in de Atlantische Oceaan als het aardse leven in het Amazone-regenwoud afhankelijk zijn bij gebrek aan alternatieve voedselbronnen.

BiodiversityXL Live wil DE ontmoetingsplaats zijn voor alle wetenschappers en studenten op het gebied van biodiversiteit. Daarom gaan we elke 3e donderdag van de maand om 15.00 uur 30 minuten met wetenschappers in gesprek. Onderwerpen: de overlap en hiaten in onderzoeksbenaderingen, multidisciplinaire samenwerking, financiering en meer. Je kunt live meekijken en vragen stellen, maar de uitzending ook later bekijken. Stel een herinnering in op Youtube. De talk is in het Engels.

Volg BiodiversityXL op LinkedIn en Twitter voor updates. Wil je weten welke gasten we in de volgende uitzendingen hebben? Ga dan naar onze website BiodiversityXL en meld je aan voor de updates.

Praat mee over de biodiversiteit in Nederland

Op 29 september 2020 tijdens het Gala van de Biodiversiteit is het Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity Research opgericht door Naturalis Biodiversity Center, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ-NWO) en Westerdijk Fungal Biodiversity Institute-KNAW. 

Het doel is om in samenwerking de integrale kennis over de Nederlandse biodiversiteit aanzienlijk te vergroten in alle milieus: op het land en in de lucht, in het zoete en zoute water, en van genen tot en met ecosystemen. 

Het Centre gebruikt voor haar activiteiten de naam BiodiversityXL.


September 16, 3 PM: live broadcast of BiodiversityXL Live on Airborne biodiversity

Our first BiodiversityXL Live after the summer break has an airy topic: biodiversity in the air. Dr. Jan Dijksterhuis of the Westerdijk Fungal Biodiversity Institute talks about the natural folding of fungal spores in the air and the benefits this may have for their dispersal and long-term survival. Prof. Dr. Jan-Berend Stuut of NIOZ, Royal Netherlands Institute for Sea Research and the VU University of Amsterdam, is a marine scientist specializing in desert dust. Dust particles from the Sahara contain nutrients and metals that both marine life in the Atlantic and terrestrial life in the Amazon rainforest depend on in the absence of alternative food sources.

BiodiversityXL Live wants to be THE meeting place for all scientists and students in the field of biodiversity. Therefore, every 3rd Thursday of the month at 3pm we will have a 30 minute discussion with scientists. Topics: the overlap and gaps in research approaches, multidisciplinary collaboration, funding and more. You can watch live and ask questions, or watch the broadcast later. Set a reminder on Youtube. The talk is in English.

Follow BiodiversityXL on LinkedIn and Twitter for updates. Want to know which guests we have in the next broadcasts? Then go to our website BiodiversityXL and sign up for the updates.

Increase knowledge on biodiversity in the Netherlands
On 29 September 2020 during the Gala of Biodiversity, the Centre of Excellence for Netherlands Biodiversity Research was established by Naturalis Biodiversity Center, the Netherlands Institute of Ecology (NIOO-KNAW), the Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ-NWO) and Westerdijk Fungal Biodiversity Institute-KNAW.

The aim is to work together to significantly increase the integrated knowledge of Dutch biodiversity in all environments: on land and in the air, in fresh and salt water, and from genes to ecosystems.

The Centre uses the name BiodiversityXL for its activities.