Cursus Levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne

About this event

Category
Meeting
Date
Sep 17, 2019

Op 17 september aanstaande start de cursus "Levensmiddelenmicrobiologie en -hygiëne" voor de 66e keer. Deze cursus wordt georganiseerd door de stichting Food Micro Methods.


We behandelen onder meer de volgende onderwerpen: 

  • soorten, eigenschappen en indeling van micro-organismen
  • de theorie van microbiologisch onderzoek (monstername schema’s, indicatororganismen)
  • voedselinfecties en -vergiftigingen (achtergrondinformatie)
  • de meest relevante voedselpathogenen (eigenschappen en besmettingsroutes)
  • groeibepalende factoren van micro-organismen (intrinsieke, extrinsieke, impliciete en procesfactoren) in relatie tot bederf en conserveren
  • besmetting en hoe dat te voorkomen is
  • invloed van verhittingstemperatuur op micro-organismen (D- & z-waarden)
  • fermentatie

Na afloop begrijp je de belangrijkste microbiologische principes, kun je microbiologische problemen oplossen en cijfers van het laboratorium interpreteren.

"Een leerzame, interactieve cursus met actuele onderwerpen en enthousiaste trainers. Veel geleerde zaken direct kunnen toepassen op mijn werk. Dus goede aansluiting op mijn kennis en kunde. Waardevolle training, zeker aan te raden!"


Er zijn nog 9 plaatsen vrij, meld je nu aan