Welkom op de nieuwe website van de KNVM Sectie Onderwijs

De Sectie Onderwijs wil het microbiologie-onderwijs in Nederland bevorderen en kennis over micro-organismen als vriend en vijand toegankelijk maken voor een breed publiek.

Lesmateriaal: wordt voortdurend door de sectie aangevuld. Daarnaast worden docenten en belangstellenden  uitgenodigd interessante links, eigen lessen, practica, powerpoints e.d.  op de site te plaatsen (zie contact).

Nieuwsberichten:
worden vrijwel dagelijks ge-update en verzameld in het 'archive'. Via Google alerts wordt een groot aantal (ongeveer 400) nieuwsbronnen (dagbladen, tijdschriften, online-publicaties enz.) gescreened op interessante microbiologische onderwerpen. 

Het derde BAMA symposium op woensdag  16 april 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAMA symposia: worden jaarlijks georganiseerd voor bachelor- en masterstudenten tijdens de voorjaarsvergadering van de KNVM te Papendal. Door middel van voordrachten en postersessies kunnen studenten een gevarieerd beeld geven van verschillende microbiologische onderzoeksmogelijkheden in binnen- en buitenland.

Zoeken op de site: veel links en termen zijn afkomstig van Engelstalige sites. Gebruik dus ook Engelse zoektermen! Let op: er wordt full-tekst gezocht. Gebruik dus het * achter een term. Voorbeeld: zeehond: 0 resultaten, zeehond*: 3 resultaten!